TIETOA TOTEUTTAJASTA

OPISKELUN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ OTUS

Erityinen polku tulevaisuuteen -hankkeen toteuttaja on Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Se on itsenäinen ja yleishyödyllinen tutkimussäätiö, joka tutkii opiskelijoita, opiskelua, oppilaitoksia sekä koulutus- politiikkaa. Säätiön tehtävä on tuottaa uutta tutkimustietoa opiskelun ja koulutuksen ilmiöistä. Säätiön toiminnan tavoitteena on, että opiskelun ja koulutuksen ilmiöistä keskustellaan tutkittuun tietoon perustuen.

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö on perustettu vuonna 1989 ja sen työllistää tällä hetkellä yhdeksän henkilöä. Säätiö ylläpitää opiskelijatutkimusverkostoa sekä toteuttaa opiskelijoita koskevaa barometritiedonkeruuta. Vuosittain julkaistaan 5-10 tutkimusta, joiden lisäksi säätiö toteuttaa kehittämistoimintaa yhdessä opiskelijoiden parissa toimivien järjestöjen kanssa.

otus_logo_

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

Lapinrinne 2
00180 Helsinki
posti[at]otus.fi
www.otus.fi

AlinaALINA INKINEN

Erityinen polku tulevaisuuteen hankkeen polkaisi käyntiin Otuksessa Alina Inkinen. Hän on kasvatustieteiden maisteri, joka on ollut Otuksessa töissä vuodesta 2011. Alinalla on useamman vuoden työkokemus erityislasten- ja nuorten ohjaajana toimimisesta KELAN:n sopeutumisvalmennuskursseilta. Kurssien kohderyhmänä ovat olleet asperger- ja adhd-lasten ja -nuorten perheet. Näiden lisäksi hän on työskennellyt erityislasten ja -nuorten kesäleireillä useampana kesänä.

Alina on toiminut Erityinen polku tulevaisuuteen -hankkeen lisäksi projektipäällikkönä KOUKKU koulutusvalinnat kuntoon -hankkeessa, joka on ESR-rahoitteinen verkostoyhteistyöhanke yhdessä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen, Oulun ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. KOUKKU -hankkeen rahoittaja on ESR.

Alina Inkinen
alina.inkinen[at]otus.fi
050 367 6159

elina1_mvELINA LAVIKAINEN

Hankkeen toisena tutkijana toimii Elina Lavikainen. Hän on sosiaalitieteitä opiskellut valtiotieteilijä, joka on työskennellyt Otuksessa vuodesta 2009. Tällä hetkellä Elina toimii Otuksessa kehittämispäällikkönä ja tutkijana.

Elinan asiantuntemus keskittyy opiskelun ja koulutuksen sosiaalipoliittisiin kysymyksiin. Hän on toiminut useita vuosia vastaavana tutkijana mm. nuorisotakuuta ja osallisuutta, toimeentuloa ja tilapäisköyhyyttä, sekä opiskeluolosuhteita ja laadullista työllistymistä käsittelevissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Tällä hetkellä Elina tutkii nuorten kokemuksia nuorisotakuusta LANUKE-rahoitteisessa ”NYT – Nuorisotakuun toteutuminen ammatillisen koulutuksen rajapinnoilla” -hankkeessa. Tutkimustyön lisäksi Elina vastaa Otuksessa mm. opiskelijatutkimusverkoston ja tieteellisen neuvoston koordinoinnista ja kehittämisestä.

Elina Lavikainen
elina.lavikainen[at]otus.fi
050 365 8944

tiia3TIIA VILLA

Myös Tiia Villa toimii hankkeessa tutkijana. Hän on yhteiskuntatieteiden maisteri, joka on opiskellut sosiaalitieteitä sekä käyttäytymistieteitä. Tiian erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat koulutus- ja työuravalinnat ja -polut sekä sosiaaliseen hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvät aiheet.

Otuksessa Tiia on ollut töissä vuodesta 2013 lähtien, ja on toiminut suunnittelijana muun muassa KOUKKU koulutusvalinnat kuntoon -hankkeessa sekä tutkijana yliopistohallinnon opiskelijaedustajien vaikuttamisen kokemuksia käsittelevässä hankkeessa. Tämän lisäksi Tiian työkuvaan on kuulunut säätiön yleishallinnon tehtäviä. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa tutkimus- ja kehittämishankkeissa koskien tekniikan korkeakoulutuksen järjestämistä sekä terveysliikunnan poliittista päätöksentekoa.

Tiia Villa
tiia.villa[at]otus.fi
050 439 2611

HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Hankkeen ohjausryhmä on moniammattilinen ja monipuolinen joukkio, joka huolehtii hankkeen toteutumisesta sovitun aikataulun mukaisesti ja ottaa kantaa hankkeen etenemiseen.

Mainokset