Julkaisut

ernulogo_vihrea_sivuttain

SELVITYSRAPORTTI

Erityinen polku tulevaisuuteen -hankkeessa haastateltiin 14:ää henkilöä, ja selvitettiin millaisia heidän koulutus-  ja urapolkunsa ovat. Analyysin pohjalta koostetusta selvitysraportista löytyy vastauksia seuraavanlaisiin kysymyksiin: Millaisia haastateltujen ADHD:n tai Aspergerin oireyhtymän omaavien henkilöiden koulutus- ja työpolut ovat yleisilmeeltään? Miten kyseiset henkilöt ovat tehneet koulutukseen ja työhön liittyviä valintojaan? Millaisia kokemuksia heillä on opintojen ja työn sujumisesta? Miten he ovat kokeneet diagnoosin ja saadun tuen merkitykset koulutus- ja urapoluillaan? Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia heillä on? Tulosten pohjalta on koostettu julkaisuun myös kehitysehdotuksia alan asiantuntijoiden työn tueksi.

Julkaisu on ladattavissa omalle koneellesi täältä.

kansi selvitys


TARINAJULKAISU

Erityinen polku tulevaisuuteen -hankkeessa haastateltiin 14:ää henkilöä, joista 13:n henkilön koulutus- ja urapolkutarinat on koottu tarinajulkaisuun nimeltään Erityisiä uratarinoita – Kertomuksia opinnoista ja työelämästä henkilöiltä, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä.

Tarinoissa käsitellään muun muassa opintoihin liittyviä vaikeuksia, motivaatiota ja opintojen suunnittelua, vuorovaikutussuhteita sekä diagnoosin ja saadun tuen merkitystä koulutus- ja urapolun sujumisen ja tulevaisuuden kannalta. Julkaisussa on pyritty ensisijaisesti nostamaan esiin haastateltujen ”omaa ääntä” ja monimuotoisia yksilöllisiä kokemuksia. Lisäksi julkaisun lopussa on joitakin tarinoiden pohjalta muodostettuja itsereflektiokysymyksiä, joiden avulla voidaan joko itsenäisesti tai ryhmässä ohjaajan avustuksella pohtia omia koulutus- ja urapolkuja. Julkaisun on tarkoitus toimia vertaistukena ADHD- tai Aspergerin oireyhtymän omaaville henkilöille sekä tukena heidän kanssaan toimivien asiantuntijoiden työssä.

Julkaisu on ladattavissa omalle koneellesi täältä.

erpo_kansi

Julkaisu on ilmestynyt myös painettuna kirjana, joka on ilmainen, ja sitä voi kysellä suoraan Otukselta (tiia.villa[at]otus.fi tai elina.lavikainen[at]otus.fi).


ARTIKKELIT

Opiskeluympäristöön sopeutumisen vaikeudet sekä diagnoosin suuntaa antava merkitys korostuvat niiden nuorten koulutuspoluilla, joilla on adhd tai Aspergerin oireyhtymä. Adhd -lehti 4/2015.

adhd-kansi

 

Erityinen polku tulevaisuuteen – diagnooseista suuntaa koulutus- ja urapoluille. Autismi -lehti 4/2015.

autismi-kansi

 

Mainokset